ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿ. 14ರ ಒಳಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ದಂಡ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಚ್ಚರ.?

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.  ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಆಗಿದೆ,  ಸದ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾದ ದಾಖಲೆ ಇದಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಆಧಾರ್ …

Read more