ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ? ಒಂದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ

ಅಡುಗೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು: ಅಡುಗೆ ರುಚಿಕರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಉಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದರೆ, ಅಡುಗೆ ರುಚಿ  ಆಗುತ್ತದೆ. ಉಪ್ಪು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿತರಿಸಬಹುದು ಉಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಏನೂ ಸಾಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ …

Read more