ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುವುದು ಹೇಗೆ? ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಎಲ್ಲರಿಗು ನಮಸ್ಕಾರ, ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುವುದು ಹೇಗೆ? ಪ್ರತಿಬಾರಿಯೂ ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿನಂತನೆಯನ್ನು  ಸಹಜ. ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಬದಲಾವಣೆ,ಉನ್ನತ  ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು …

Read more