ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ! ಯಾವುದೇ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಇಲ್ಲದೆ, ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ. 10th ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು!

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ,  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗುವುದು.  ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ  ನಿರುದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ …

Read more