ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಾರಂಭ! 200 Unit ಉಚಿತ ಕರೆಂಟಿಗೆ ಈಗಲೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ!

ಹೌದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬಹುತೇಕ ಜನ ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ನೂತನ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಗ್ರಹ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 200 …

Read more