ಕರ್ನಾಟಕ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 10ನೇ ತರಗತಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಈಗಲೇ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ. ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳದೊಂದಿಗೆ , ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ .

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ , ಕರ್ನಾಟಕ  ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ  ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಮೆರಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.  ಮತ್ತು ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ  ಕೇವಲ ಹತ್ತನೇ …

Read more