ಮೆಟ್ರೋ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಿರಾ? ಈಗಲೇ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ಯಾವುದೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ, ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ . how to appy metro jobs

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ,  ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ  ರೈಲು ನಿಗಮ, ತನ್ನಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು, ಅರ್ಹ  ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ.  ಯಾರಾದರೂ  ಮೆಟ್ರೋ  ರೈಲು  ನಿಗಮದಲ್ಲಿ  ಕೆಲಸವನ್ನು …

Read more