ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಲೇಖನ ಬರೆದು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 50,000 ದಿಂದ 1 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ  ಹಣ ಗಳಿಸಿ.? 

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.  ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ  ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹಣ ಗಳಿಸಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡಿರುವ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮುಖ್ಯ ಮಾಹಿತಿ,  ಹೌದು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆದು …

Read more