ಅನ್ನದಾತರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್: ರಾಜ್ಯದ 30 ಲಕ್ಷ ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ ಮೊದಲ ಕಂತ್ತಿನ ಬರ ಪರಿಹಾರದ 2000 ಹಣ ಜಮಾ ಆಗಲಿದೆ.! 

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.. ಬೆಂಗಳೂರು:  ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಅನ್ನದಾತರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್  ನೀಡಿದ್ದು, ರೈತರಿಗೆ ಮೊದಲ ಕಂತಿನ ಬರ ಪರಿಹಾರ ಹಣವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ  …

Read more