ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನಿಮಗೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಉಚಿತ ಹಣ ಸಿಗಲಿದೆ!

ಹೌದು ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ RBI ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೀಡಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರದವರೆಗೆ …

Read more